0413 33 23 49  |  Fotoalbum  |  Personeel  |  Simon Mail   |  Türkçe   |   ???????

Volg ons   

Basisschool Bedir, een school waar je jezelf kunt zijn.

Een gewone school?

Welkom op de website van Basisschool Bedir! Onze school is een Nederlandse Basisschool op Islamitische Grondslag. Onze school is een gewone school! We geven op dezelfde manier les, met dezelfde boeken en methodes als andere basisscholen in Nederland. Aan ons onderwijs stelt het Ministerie van Onderwijs dezelfde eisen als aan andere basisscholen en onze kinderen presteren net zo goed als op andere basisscholen.

Goede leerprestaties

Of eigenlijk: onze kinderen presteren beter, want ze krijgen veel aandacht bij het leren van de Nederlandse taal, die vaak niet hun moedertaal is. Het beheersen van de taal is ook belangrijk om andere vakken te leren, zoals rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde.

Islamitische vieringen en godsdienstles

Wat anders is op onze school is dat wij de Islamitische feesten vieren. We vieren het Ramadanfeest, het offerfeest en de geboortedag van de Profeet,  hebben een Islamitische godsdienstleraar, die de kinderen 2 keer per week  in het Nederlands leert over de Koran, de soera’s en hoe je als goed moslim hoort te gedragen. We leren onze kinderen ook over andere religies, zodat zij daar ook begrip en respect voor hebben. We willen dat onze kinderen voorbereid zijn om deel te nemen aan een samenleving, waarin ze met zelfvertrouwen over hun geloof kunnen en durven vertellen.

Uitstekend Nederlands

De kinderen leren op Basisschool Bedir niet alleen goed Nederlands praten, maar ook goed Nederlands lezen en schrijven. Dit doen we door veel aandacht aan de Nederlandse taal en aan Nederlandse als tweede taal geven. Ons team bestaat uit leerkrachten met en zonder een islamitische achtergrond en beheersen allemaal het Nederlands uitstekend!

Thuis voelen

Bedir komen kinderen van onder meer Turkse, Marokkaanse en Somalische afkomst; we zorgen ervoor dat alle kinderen met een Islamitische achtergrond zich bij ons thuis voelen.

Kortom een school met een eigen Islamitische identiteit, maar ook een basisschool als alle anderen

 

Brochure BedirBasisschool Bedir is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.

School uitgelicht: Bedir

SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo...